Nõuded sigade uimastamisele

Poltpüstoliga otsmikuluud läbides uimastades -  asub sea uimastamiskoht silmade kõrgusele tõmmatud mõttelise horisontaalse joone keskpunktist 2,5 cm võrra kõrgemal. Kuldi uimastamiskoht paikneb silmade kõrgusele tõmmatud mõttelise horisontaalse joone keskpunktist 5 cm võrra kõrgemal ja sellest veidi kõrval.
Foto: http://www.countryfarm-lifestyles.com/image-files/pig.jpg, modifitseeritud ÕO autori poolt.


Elektriliselt uimastades, kasutatakse 50 Hz vahelduvvoolu, siis on soovitatav voolutugevus sea puhul 1,3 A. Uimastamise ajal tuleb ettenähtud voolutugevus saavutada ühe sekundiga. Voolutugevust tuleb säilitada vähemalt kolme sekundi jooksul.


Süsinikdioksiidiga sigade uimastamisel peab süsinikdioksiidi kontsentratsioon sigade uimastamiskambris olema vähemalt 70 mahuprotsenti õhu-gaasi segus.


<< Tagasi / Järgmine leht >>