Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolitusele, lubatud uimastamis- ja tapmisvahendid ning lubatud uimastamis- ja tapmismeetodid loomaliikide kaupa

(Põllumajandusministri 22. mai 2002. a määrusega nr 35)


uMäärusega kehtestatakse nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolituse kohta, lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamisvahendid ning lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamismeetodid loomaliikide kaupa
u
Määrust ei kohaldata:
1) katselooma suhtes;
2) uluki küttimise korral;
3) looma tapmisel väljaspool tapamaja, kui loomseid saadusi kasutatakse oma tarbeks.

NB! Täiendavalt loe määrusest elektroonilisest riigi teatajast: www.riigiteataja.ee

<< Tagasi / Järgmine leht >>