uLoomakaitseseadus

(Riigikogu poolt vastu võetud 13.12 2000)Seadus reguleerib loomade kaitset inimese sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või heaolVabalt looduses elavate loomade kaitset reguleeritakse lisaks käesolevale seadusele ka looduskaitseseadusega.
Loomade kaitset haiguste ja loomataudide eest reguleeritakse loomatauditõrje seadusega.

 Looma lubatud hukkamine

Looma lubatud hukkamine on:
1) põllumajanduslooma tapmine või hukkamine;
2) ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote hukkamine;
3) põllumajanduslooma hädatapmine;
4) abitusse seisukorda sattunud looma hukkamine;
5) looma tapmine religioossel eesmärgil;
6) looma eutanaasia;
7) püütud kala tapmine;
8) uluki küttimine;
9) kahjurputukate ja -näriliste hävitamine;
10) loomatauditõrje seaduses ettenähtud loomade kontrolltapmine ja hukkamine loomataudi leviku tõkestamiseks;
11) looma hukkamine enesekaitseks.

  •  Looma lubatud hukkamise puhul tuleb valida hukkamisviis, mis põhjustab loomale võimalikult vähe füüsilisi ja vaimseid kannatusi.
  • Looma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.
  • Kaitsealuse looma lubatud hukkamist reguleerib looduskaitseseadus.


NB! Täiendavalt loe määrusest elektroonilisest riigi teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/118122012018

<< Tagasi / Järgmine leht >>