uLubatLubatud uimastamismeetodid

  • Põllumajandusloom tuleb enne tapmist uimastada.
  • uVajaduse korral tuleb looma liikumist enne uimastamist piirata.
  • uUimastamine loomakaitseseaduse tähenduses on tegevus, mis põhjustab loomal võimalikult kiire teadvusetuse, mis kestab kuni surmani.
  • uTapmise järel on põllumajanduslooma edasine käitlemine keelatud seni, kuni ollakse veendunud looma surmas.
  • uPõllumajandusloom tuleb uimastada ja tappa või hukata vahendiga, mis on selle loomaliigi jaoks lubatud ja töökorras. Põllumajanduslooma uimastab ja tapab või hukkab veterinaararst või vastava koolituse läbinud isik.
Järgnevalt on toodud põllumajandusloomadele kasutada lubatud uimastamismeetodid.

<< Tagasi / Järgmine leht >>