Nõuded lammaste ja kitsede uimastamisele

Poltpüstoliga otsmikuluud läbides uimastades - on lamba ja kitse uimastamiskoht pea kõrgeim punkt. Poltpüstol suunatakse uimastamisel lõuapärade suunas. Lamba- ja kitsetalle uimastamiskoht on pealae ja silmade kõrgusele tõmmatud mõtteliste horisontaaljoonte vahelise joone keskpunktist veidi allpool. Sarvedega lammas ja kits uimastatakse pea kuklapoolelt, kui otsmikuluult uimastamine on sarvede tõttu võimatu. Sarvedega lamba ja kitse uimastamisel tuleb poltpüstol asetada sarvede vahelise joone taha ja suunata suu poole.Foto: http://www.hot.ee/kadiliivak/lammas3.jpg, modifitseeritud ÕO autori pooltFofto: http://i89.photobucket.com/albums/k233/marimarike/jaar.jpg, modifitseeritud ÕO autori poolt


Elektriliselt uimastades, kasutatakse 50 Hz vahelduvvoolu, siis on soovitatav voolutugevus lamba ja kitse puhul 1,0 A, kitse- ja lambatalle puhul 0,6 A. Uimastamise ajal tuleb ettenähtud voolutugevus saavutada ühe sekundiga. Voolutugevust tuleb säilitada vähemalt kolme sekundi jooksul.


<< Tagasi / Järgmine leht >>