Nõuded küülikute uimastamisele

Poltpüstoliga otsmikuluud läbides uimastades - on küüliku uimastamiskoht pea kõrgeim punkt. Poltpüstol suunatakse lõuapärade suunas.
Väikeste küülikupartiide puhul võib lisaks lõikes 1 nimetatud viisile looma uimastada talle muu sobiva vahendiga pähe lüües nii, et loom kaotab teadvuse ja jääb teadvusetuks kuni surmani ning tingimusel, et looma säästetakse igasugustest välditavatest füüsilistest ja vaimsetest kannatustest tema uimastamiseelse liikumise piiramise ning uimastamise ja veretustamise või hukkamise ajal.

Elektriliselt uimastades, kasutatakse 50 Hz vahelduvvoolu, siis on soovitatav voolutugevus küüliku puhul 0,3 A. Uimastamise ajal tuleb ettenähtud voolutugevus saavutada ühe sekundiga. Voolutugevust tuleb säilitada vähemalt kolme sekundi jooksul.


<< Tagasi / Järgmine leht >>