1. Captive Bolt Stunning Equipment and the Law - How it applies to you. Typeset by Text Processing Services, The National Assembly for Wales, 2000.
  2. Loomakaitseseadus, Vastu võetud 13.12.2000, https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13331150

  3. Nõuded põllumajanduslooma tapaeelse pidamise ja kohtlemise kohta, Vastu võetud 28.06.2001 nr 45 https://www.riigiteataja.ee/akt/85824

  4. Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolituse kohta, lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamisvahendid ning lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamismeetodid loomaliikide kaupa,

    Vastu võetud 22.05.2002 nr 35 http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=971242

  5. Veterinaar ja Toiduameti kodulehekülg, 2010 - http://www.vet.agri.ee


<< Tagasi / Järgmine leht >>